จำนวนผู้เข้าชม

297357
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
250
840
293484
4179
5247
297357

Your IP: 34.228.52.223
Server Time: 2021-06-24 09:07:43

ฝ่ายบริหารทั่วไป

       ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและประสานงานด้านบริการ เพื่อติดต่อประสานงานทุกฝ่ายในสถานีและระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. งานธุรการดูแลการรับ-ส่งหนังสือร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลาย เอกสารกฎระเบียบต่างๆของสถานี

2. งานพัสดุ ดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน

3. งานการเงิน ดูแลการเบิก-จ่ายเงิน

4. งานงบประมาณและแผนรวบรวมการดำเนินการ จัดทำงบประมาณประจำปี

5. งานครุภัณฑ์ดูแลสำรวจครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ประจำปี

6. ทำการประชาสัมพันธ์ ผลงานของสถานีผ่านช่องทางต่างๆ 

 

ภาพการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

จัดการประชุมและสัมนา

 

จัดกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหน่วยงาน

 

จัดการแข่งขันกีฬาวนวัฒนวิจัยสะแกราชสัมพันธ์