จำนวนผู้เข้าชม

268658
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
106
596
264772
226
6310
268658

Your IP: 3.216.79.60
Server Time: 2020-12-02 21:52:34

ฝ่ายบริหารทั่วไป

       ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและประสานงานด้านบริการ เพื่อติดต่อประสานงานทุกฝ่ายในสถานีและระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. งานธุรการดูแลการรับ-ส่งหนังสือร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลาย เอกสารกฎระเบียบต่างๆของสถานี

2. งานพัสดุ ดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน

3. งานการเงิน ดูแลการเบิก-จ่ายเงิน

4. งานงบประมาณและแผนรวบรวมการดำเนินการ จัดทำงบประมาณประจำปี

5. งานครุภัณฑ์ดูแลสำรวจครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ประจำปี

6. ทำการประชาสัมพันธ์ ผลงานของสถานีผ่านช่องทางต่างๆ 

 

ภาพการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

จัดการประชุมและสัมนา

 

จัดกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหน่วยงาน

 

จัดการแข่งขันกีฬาวนวัฒนวิจัยสะแกราชสัมพันธ์