จำนวนผู้เข้าชม

297345
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
250
828
293484
4167
5247
297345

Your IP: 34.228.52.223
Server Time: 2021-06-24 08:18:13

ฝ่ายวิชาการป่าไม้

    ฝ่ายวิชาการป่าไม้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านวนวัฒนวิทยา ของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. งานเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในแปลงทดลองต่างๆ

2. งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

3. งานขยายพันธุ์ไม้

4. งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้

5. งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มาศึกษาดูงาน

6. งานนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานต่างๆ

 

 

ภาพการปฏิบัติงาน 

  

 

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

 

งานปักชำกล้าไม้

 

จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงทดลอง

 

ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มาศึกษาดูงาน

 

 

นำเสนอผลงานทางวิชาการ

 

  

แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่เกษตรกร