จำนวนผู้เข้าชม

268646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
106
584
264772
214
6310
268646

Your IP: 3.216.79.60
Server Time: 2020-12-02 21:17:26

ฝ่ายวิชาการป่าไม้

    ฝ่ายวิชาการป่าไม้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านวนวัฒนวิทยา ของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. งานเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในแปลงทดลองต่างๆ

2. งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

3. งานขยายพันธุ์ไม้

4. งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้

5. งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มาศึกษาดูงาน

6. งานนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานต่างๆ

 

 

ภาพการปฏิบัติงาน 

  

 

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

 

งานปักชำกล้าไม้

 

จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงทดลอง

 

ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มาศึกษาดูงาน

 

 

นำเสนอผลงานทางวิชาการ

 

  

แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่เกษตรกร