จำนวนผู้เข้าชม

268668
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
130
106
606
264772
236
6310
268668

Your IP: 3.216.79.60
Server Time: 2020-12-02 22:11:39

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
          เป็นองค์กรหลักที่ศึกษาวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวนวัฒนวิทยา เพื่อฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

พันธกิจ
          วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการด้านป่าไม้