จำนวนผู้เข้าชม

297369
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
250
852
293484
4191
5247
297369

Your IP: 34.228.52.223
Server Time: 2021-06-24 09:45:22

ประวัติสถานี

ประวัติความเป็นมา

pt01

 

        เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาของชาติมาเป็นระยะเวลานานและยังคงเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต การฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกสร้างสวนป่าก็เป็นวิธีการด้านหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไทยโดยกรมป่าไม้จึงได้ขอความร่วมมือไปยังรัฐบาลญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศไทยเมื่อ เดือนเมษายน 2523 และได้ตกลงดำเนินการจัดตั้งโครงการวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง บ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสภาพป่าดั้งเดิมเป็นป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง มีพื้นที่ประมาณ 7,458 เฮกแตร์หรือประมาณ 46,620 ไร่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ ได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อการศึกษาวิจัยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 เป็นต้นมา โดยมีพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางปล่อยทิ้งไว้เป็นเนื้อที่ประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์หรือ 13,240 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมดังกล่าวเหมาะที่จะดำเนินการทดลองวิจัยเพื่อหาวิธีการฟื้นฟูป่าให้มีสภาพที่ดีขึ้นโดยเร็ว เพราะปราศจากปัญหาราษฎรครอบครองพื้นที่และมีลักษณะเป็นภูเขาที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางมีความลาดชันต่างกัน

 

        

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2526 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่าและร่วมปลูกต้นประดู่แดง (Phyllocarpus septentrionalis Donn. Sm.) 

 

โครงการวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ.2526

 

 

การให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น

 

 

กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกทำลาย

 

ป่าไม้กลับคืนมาภายใต้โครงการวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า